اراضی کشاورزی ماهشهر در امان از سیلاب

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:کلنگ احداث فاز اول  زهکش و کانال تخلیه اراضی ساحل چپ رودخانه جراحی به زمین زده شده است.

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان:  مدیر آب و خاک سازمان گفت:کلنگ احداث فاز اول  زهکش و کانال تخلیه اراضی ساحل چپ رودخانه جراحی  به طول ۱۰ کیلومتر به زمین زده شده است.

عباس ساکی پور با بیان اینکه این زهکش شامل ۱۶ متر مکعب رواناب آب سطحی و زهاب کشاورزی می باشد افزود: ۱۳ متر مکعب از این زهکش رواناب و ۳ متر مکعب آن زهاب اراضی کشاورزی می باشد.

وی ادامه داد: با اجرای کامل این زهکش حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی ساحل چپ رودخانه جراحی بندر ماهشهر از لحاظ زراعی به کیفیت مطلوب و سطح زیر کشت و همچنین تناژ در هکتار به میزان قابل توجهی افزایش می یابد .

ساکی با بیان اینکه این زهکش راه آهن و کانال آب سازمان آب و برق را طی و از اراضی کشاورزی عبور می کند اظهار داشت: زهکش مذکور با مشارکت شورای راهبردی صورت گرفته و هزینه اجرای آن ۱۰ میلیارد تومان است که  صنایع پتروشیمی ۵۰ درصد آن را تقبل کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به بارندگی های سال گذشته در ماهشهر و رواناب ناشی از آن در اراضی این شهرستان این زهکش باعث می شود رواناب های ناشی از بارندگی وارد اراضی نشود و در صورت بارندگی شدید و خارج از فصل این زهکش رواناب ها را جمع آوری و از تلفات جلوگیری به اراضی و مزارع کشاورزی جلوگیری به عمل می آورد.

ساکی با بیان اینکه  این زهکش از ۲۰ روستا عبور می کند ادامه داد: علاوه بر جمع آوری رواناب که ظرفیت ۱۳ مترمکعبی دارد ۳ متر از زهاب اراضی کشاورزی  نیز توسط این زهکش جمع آوری می گردد.

وی تصریح نمود: در صورت تأمین اعتبار در وقت مقرر تکمیل و تحویل بهره برداران خواهد شد.