به گزارش راه بهارستان به نقل از وب‌دا خوزستان، شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ پیرو تصویب طرح دوره مهارتی و حرفه‌ای ICU کروناویروس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه آن به کل کشور در قالب طرح ملی کووید، با دکتر محمدرضا فتحی معاون آموزشی دانشگاه و دکتر سیامک بقایی مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه به گفتگو نشستیم.
دکتر فتحی گفت: مرکز مهارت حرفه‌ای دانشگاه یک مرکز نوپا است که با توجه به عمر کوتاه خود، فعالیت‌های خوبی داشته است.
وی ادامه داد: به دنبال وقوع بیماری کرونا و ایجاد موج‌های درگیری در استان خوزستان، طبق یک نیاز سنجی مشخص شد که از طرفی تعدادی از همکاران درگیر کرونا خواهند شد و پروسه خدمات‌رسانی به بیماران دچار مشکل خواهد شد و از طرف دیگر قطعا نیاز به افزایش واحدهای درمانی برای پوشش بیماران کرونایی وجود خواهد داشت؛ لذا مسجل شد که با این روند قطعا دچار کمبود کادر درمانی آموزش دیده خواهیم شد.
معاون آموزشی دانشگاه افزود: با مشورت و همفکری کارشناسان مرکز مهارت حرفه‌ای دانشگاه، به فکر آموزش به همکاران و آماده‌سازی نیروهای جدید، تازه نفس و متخصص برای موج‌های بعدی کرونا افتادیم.
فتحی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سطح کشور با همکاری معاونت درمان، دانشکده پرستاری و مامایی و اعضای هیات علمی گروه‌های مختلف، یک دوره آموزشی طراحی و تدوین شد که هدف آن آموزش کادر درمان و به ویژه پرستاران جهت خدمت‌رسانی تخصصی به بیماران در بخش‌های آی سی یوی بیمارستان‌ها مختص کووید ۱۹ بود.
وی افزود: دوره در دو قسمت و به صورت تئوری و عملی برگزار شد؛ دوره تئوری به صورت لوح فشرده با همکاری اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی و پزشکان فوق تخصص ریه، فوق تخصص آی سی یو، متخصصین رادیولوژی، متخصصین داخلی و متخصصین بیهوشی آماده شد و اعضای شرکت کننده مورد نظر پس از قبولی در امتحان تئوری وارد بخش‌های آی سی یو بیمارستان‌ها می‌شدند.
معاون آموزشی دانشگاه ادامه داد: دوره عملی نیز با حضور اساتید و مربیان بر بالین بیمار طی دو تا سه هفته و به صورت سه شیفت برای اعضای منتخب برگزار شد و نهایتا دو برابر تعداد مورد نیاز، پرستاران آموزش دیدند.
در بخش دیگری از این گفتگو دکتر سیامک بقایی گفت: همزمان با برگزاری دوره برای نیروهای دانشگاهی، این دوره برای بیمارستان‌های دولتی غیردانشگاهی و بیمارستان‌های خصوصی نیز برگزار شد، به گونه‌ای که در موج سوم کرونا تقریبا با کمبود نیروی آموزش دیده مواجه نبودیم.
وی ادامه داد: با توجه به برگزاری موفق این برنامه، دوره مذکور بصورت وبینار برای قطب ۴ آمایشی کشور شامل دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، دانشکده علوم پزشکی آبادان و دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز برگزار شد.
بقایی افزود: طرح دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به عنوان یک الگو به وزارت بهداشت معرفی شد که خوشبختانه تایید و بخش زیادی از آن به عنوان طرح ملی کووید ارائه شد.
مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح در فاز بعدی نیز در حال اجرا است، با این تفاوت که علاوه بر نیروی پرستاری، کادر پزشکی نیز آموزش‌های تخصصی لازم را جهت ارائه خدمات به بیمارن کرونایی در آی سی یوهای موجود در استان و همچنین آی سی یوهایی که در آینده به سیستم اضافه خواهند شد، خواهند دید.
بقایی تصریح کرد: در پایان فاز اول این دوره، مجموعا ۹۱۲ نفر از پرستاران منطقه ۴ آمایشی کشور، از آموزش‌ها و مهارت‌های تخصصی لازم جهت ارائه خدمات به بیماران کرونایی در آی سی یوهای بیمارستان‌ها برخوردار شدند.
گفتنی است این دوره با حمایت‌های بی‌دریغ ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، همکاران مرکز مهارت حرفه‌ای و آموزش مداوم دانشگاه، معاونت درمان، معاونت آموزشی و معاونت توسعه برگزار شد.