خرید بیش از ۳۸ هزار تن گندم از کشاورزان شوش

بیش از ۳۸ هزار تن گندم از کشاورزان شوش خریداری شده است.

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش گفت: ۶۰ هزار و ۱۰۰ هکتار گندم در مزارع این شهرستان کشت شده  که تاکنون از  ۱۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از این میزان  برداشت  صورت گرفته است.

بهرامیان افزود: ۳۸ هزار و ۲۵۰ تن گندم برداشت شده  به مراکز خرید تحویل داده شده  است

وی تصریح نمود: تاکنون ۲۶۶دستگاه کمباین درمنطقه درحال فعالیت می باشند.