جلسه شورای مشارکتهای شهرداری اهواز با حضور ابراهیم نوشادی و مدیران شهرداری برگزار شد.

در این جلسه شهردار اهواز تقویت بخش خصوصی و حوزه مشارکتها را یکی از اولویت های مهم برشمرد و گفت: در سایر کلانشهرهای کشور در این حوزه فعالیت های خوبی صورت گرفته و ضروری است از شهرهایی که در این حوزه موفق هستند الگو بگیریم.

ابراهیم نوشادی با اشاره به حلقه مفقوده سرمایه گذاری در شهرداری اهواز افزود: متاسفانه ما تاکنون به دنبال سرمایه گذار نبودیم این درحالیست که سرمایه گذارهای زیادی در سطح کشور وجود دارد که حاضر به همکاری هستند.

وی ادامه داد: ما در حوزه پسماند باید از ظرفیت سرمایه گذاربخش خصوصی استفاده کنیم و پروژه هایی که از نظر زیست محیطی مشکل ندارند را تعریف و اجرا کنیم.به عنوان مثال شهرداری تهران در حوزه پسماند بدون صرف هزینه از مشارکت بخش خصوصی استفاده می کند. ما هم باید بدون اینکه پولی هزینه کنیم باید بخش خصوصی را وارد کار کنیم.

نوشادی عدم ارتباط با حوزه سرمایه گذاری و مدیران کشور را یکی از خلاء های موجود در شهرداری اهواز برشمرد و گفت: متاسفانه ما در این حوزه بسیار ضعیف هستیم.درحالیکه مسئولان کشوری آماده همکاری هستند.

شهردار اهواز بر ضرورت تعریف برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع مشکلات کنونی تاکید و تصریح کرد: باید با اجرای این برنامه ها شهر اهواز را از وضعیت فعلی خارج کنیم.

وی ضمن تاکید بر رعایت قوانین در اجرای کلیه پروژه ها ادامه داد: باید به گونه ای فضا سازی صورت گیرد تا سرمایه گذار بیاید و کار کند.در حال حاضر نیز دو قرارداد مهم با همکاری بخش خصوصی در حال طی کردن روال اداری هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم درآمدزایی هرچه بیشتر تاکید کرد و از مدیران شهرداری خواست در این حوزه تلاش های جدی انجام دهند.