رضا نجاتی در آیین استانی بزرگداشت مقام معلم استان اظهار کرد: مهمترین شاخصه توسعه جوامع انسانی داشتن آموزش و پرورشی پویا و تحولی است و البته تحقق این مهم تنها با توجه ویژه به جایگاه معلمان به عنوان ستون نظام آموزشی محقق و ممکن می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معلمان نقش بی بدیلی در تحقق انتخابات پرشور ایفا می کنند؛ توضیح داد: در هر دوره از انتخابات این معلمان هستند که با شایستگی و همت والا در عرصه انتخابات یار و یاور وزارت کشور و ستاد انتخابات هستند و البته نقش این عزیزان در دعوت از اقشار جامعه برای مشارکت حداکثری نیز را نمی توان نادیده گرفت که شایسته تقدیر و تشکر است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان گفت: همت و تلاش معلمان در دوران کرونا و فداکاری های این عزیزان در راستای استمرار جهاد آموزشی ستودنی است.