فاضل عبیات روز یکشنبه در نشست سومین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با موضوع تنش آبی در حوزه کشاورزی در اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان اظهار داشت:  با توجه به وضعیت بارشها در سال آبی جاری امسال با پدیده خشکسالی روبرو هستیم.

وی با بیان این که در ارتباط با کشت تابستانه تصمیات مهمی گرفته شده است بیان کرد: وضعیت بارش در سال آبی جاری وضعیت مناسبی نبوده است  بطوریکه بارش‌ها ۳۵ درصد نسبت به سال‌های نرمال  کاهش داشته است.

وی گفت: همچنبن میزان بارشها از ابتدای مهر ماه تا کنون با کاهش حدود ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است .

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان بیان کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی  برای اینکه کشاورزان در فصل تابستان بتوانند زراعت‌های مجازی که اعلام خواهد شد را داشته باشند تلاش بسیاری شده است و تاکید استاندار بر این است که حداکثر استفاده از آب‌های اندک موجود در پشت سدها صورت گیرد.

وی بیان کرد: برنامه ریزی هایی در دست انجام است تا بتوانیم در  ماه های پیش رو در حوزه های مصرف آب  مانند آب شرب، آب کشاورزی، حق آبه محیط زیست و … کمترین مشکل را داشته باشیم.