به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمد مولوی در نشست شورای آموزش منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه شورای آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی شوراهای شهرستان است، افزود: شورای تامین، سلامت، آموزش و پرورش و اشتغال از جمله شوراهای مهمی هستند که برای کل شهرستان تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند.

وی ضمن تبریک به معلمانی که با وجود ناملایمات و سختی ها تلاش می کنند در این دو شهرستان که از نظر زیرساختی و منابع انسانی مشکلات فراوانی دارند از سختی ها عبور کنند، اظهار داشت: یک نکته کلیدی و حلقه مفقوده در شورای آموزش پرورش منطقه وجود دارد و آن نبود کارگروه ها و کمیته های تخصصی است که به دلیل عدم این مهم، اولویت ها گم می شود و تقدم و تأخر از بین می رود؛ بی شک اگر شورایی بعنوان شورای آموزش و پرورش خوب عمل می کند، به دلیل کمیته های فعال آن است.

سید محمد مولوی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس خصومتی با منطقه آزاد اروند ندارند، تصریح کرد: این تصور اشتباهی است؛ منطقه آزاد ظرفیت بی نظیری است با اختیارات خاص خودش و نباید فراموش کرد در این سازمان مدیران دلسوزی که دلشان برای شهر و نظام می تپد کم نیست.
وی در ادامه گفت: سازمان منطقه آزاد اروند با مأموریت های خاصی شکل گرفت که تنها با یک نگاه به مسئولیت های این سازمان در ماده ۵ کتاب قانون مناطق آزاد ، مشخص می شود که چه مأموریت های مهم و اساسی دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در کنار سرپرست این سازمان هستیم در تقابل با آن نیستیم و کمک می کنیم به هرآنچه منطقه آزاد اروند را به روی ریل باز می گرداند.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی و همدلی این سازمان به توسعه، زیرساخت، رقابت با بازار خاورمیانه، رونق تولید، تولید ثروت وهمه شاخص هایی که مقبولیت منطقه آزاد است، بازگردد.

سید محمد مولوی تصریح کرد: باید تلاش کنیم حاشیه منطقه آزاد قالب بر نقش اصلی آن نشود چراکه حاشیه ها را نیز خود ما ایجاد و بعضا دامن می زنیم.

نماینده مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی از نقش نمایندگان در ارتقاء شاخص های استان خوزستان گفت و اظهار داشت: با تلاش ها و پیگیری های نمایندگان، برای چندیدن بار اسم خوزستان در بودجه کشور آمده است که این خود اتفاق بی نظیری است.