ابراهیم نوشادی شهردار اهواز و اشرفی مدیر کل محیط زیست استان صبح امروز ۱۵ اردیبهشت از سایت و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بازدید کردند.

شهردار اهواز پس از این بازدید و نشست با مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران از کارخانه شهاب خودرو، بزرگترین تولید کننده تجهیزات پسماند کشور نیز دیدن کرد.

بر پایه این گزارش با توجه به معضلات پسماند شهر اهواز مقرر شد قراردادی با بخش خصوصی در خصوص تجهیز سایت پسماند شهرداری اهواز و بهره برداری از آن و نیز به روز کردن این سایت و نزدیک کردن آن به استانداردهای کشور منعقد گردد.

همچنین طی بازدید شهردار اهواز از کارخانه شهاب خودرو تهران مقرر شد پس از طی مراحل قانونی و اداری کارخانه تفکیک و پردازش پسماند با همکاری بخش خصوصی در شهر اهواز راه اندازی شود.