به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: سرمایه گذاری مناسب بخش خصوصی در سال گذشته باعث احداث و راه اندازی۲۰۳ واحد صنعتی در استان شد.

امیرحسین نظری بیان کرد: طی سال ۹۹ با راه اندازی این واحدها با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در بخش صنعت استان منجر به ایجاد۴۹۰۳ اشتغال مستقیم شده است.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در سال ۹۸ در مقایسه با سال قبل افزود: در سال ۹۸ تعداد ۱۰۴۲ جواز تاسیس برای متقاضیان سرمایه گذاری در بخش صنعت با پیش بینی سرمایه گذاری بالغ بر ۲۳۹ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال ۲۰ هزار و ۷۷۰ فرصت شغلی بوده که در سال ۹۹ این میزان به تعداد ۱۵۲۸ فقره جواز تاسیس با پیش بینی حجم سرمایه گذاری ۵۹۷۶۸۸ میلیاردریال و اشتغال ۳۰۵۷۸ نفر افزایش یافته است که بیش از ۵۰درصد رشدمیل به سرمایه گذاری درصنعت استان را نشان میدهد.

رئیس سازمان صمت استان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ و تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از واحد های تولیدی وبخش خصوصی برای رونق هرچه بیشتر تولید ادامه داد: امسال طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای رفع موانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و واحدهای تولیدی تلاش میکنیم و شرایط را برای ایجاد اشتغال هرچه بیشتر در استان و رونق تولید فراهم کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه در سال ۹۹ ارتقای خوبی نسبت به سال ۹۸در صدور پروانه یهره برداری در استان خوزستان که بالغ بر۲۵ درصد بوده اظهار امیدواری کرد که این موضوع با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط در سالجاری نیز ادامه داشته باشد.