به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، حسین گروسی با حضور در صدا و سیمای مرکز آبادان و بازدید از این مرکز؛ نقد را باعث رشد و شکوفایی جامعه دانست و افزود: برای اینکه مردم و نخبگان بدانند چه اقداماتی صورت گرفته باید اطلاع رسانی بیشتری انجام می دادیم، در همین راستا صدا و سیما، نشریات، خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس و هر آنکس که تریبون دارد، باید حمایت کند.

گروسی مناطق آزاد را در کل دنیا یک ظرفیت مهم دانست و اظهار داشت: اگر مناطق آزاد اهمیت نداشتند، در دنیا ۱۴۰۰ منطقه آزاد تجاری وصنعتی ایجاد نمی کردند و جالب است که ۱۵۰۰ منطقه فقط طی ۵سال اخیر تشکیل شده اند.

وی موقعیت سوق الجیشی ایران را بسیار مهم و طلایی عنوان کرد و گفت: خداوند ایران را در چهاراه جهان قرار داده که هیچ قدرتی تا کنون در طول تاریخ نتوانسته نقش آن را کمرنگ کند؛ منطقه آزاد اروند نیز به نوبه خود ظرفیت بزرگی در نظام است که همراه با چابهار دو نقطه اثر گذار در بین مناطق آزاد کشور، محسوب می شوند.

حسین گروسی ضمن اشاره به مقاومت مردم خرمشهر و آبادان در طول ۸سال دفاع مقدس، بخش عظیمی از مشکلات زیرساختی را ناشی از جنگ که یک حادثه ملی بود دانست و تأکید کرد: مناطق آزاد بودجه مشخصی دارند و ایجاد شده اند تا شرایط را یک سرو گردن بالاتر ببرند نه اینکه بودجه دیگر دستگاه های اجرایی را تأمین کنند؛ از همین روی باید تلاش کرد تا بودجه های ملی به اروند تعلق بگیرد.

وی اذعان داشت: وظیفه داریم یکدیگر را کمک کنیم تا حق مطلب برای اروند ادا شود، چرا که در این خاک انسان های بزرگی گام برداشته اند و خونشان بر این زمین ریخته شده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در انتها اظهار داشت: تا به امروز همه قوانین مناطق آزاد اجرایی نشده است و تا زمانی که تک تک قوانین به اجرا در نیاید، نمی توان این قوانین را اصلاح کرد.