به گزارش راه بهارستان به نقل از سایت شهرداری اهواز طی حکمی از سوی ابراهیم نوشادی، شهردار اهواز آقای فرامرز نجف پور به عنوان سرپرست جدید منطقه هفت شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای نجف پور چنین آمده است:

به موجب این حکم شما را بعنوان سرپرست شهرداری منطقه ۷منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.