شهرداری منطقه دو ،محمدسعید حردانی ضمن اعلام خبر گفت: فعالیت‌های مختلفی از قبیل نظافت، رفت و روب خیابان‌ها، شستشوی معابر، محلات، جمع آوری زباله ها، ساماندهی و برداشت خاک و نخاله‌های رها شده، ساماندهی زمین‌های بایر و جمع آوری سرشاخه‌ها در محلات سطح منطقه در حال انجام است

حردانی در ادامه با تاکید بر تنظیف و پاکسازی جای باکس ها وچ باکس های زباله در کوی سیدخلف و کیانشهر اظهار داشت: شستشو دادن کانال ها و آبروها و معابر سطح حوزه و همچنین شستشوی پیاده روها و جداول ، ضدعفونی و پاکسازی مخازن زباله از دیگر برنامه های نیروهای خدمات شهری درطرح اجرای استقبال از عید بزرگ مسلمانان خواهد بود.

وی اضافه کرد: به منظور آماده سازی سطح منطقه جهت استقبال عید بزرگ مسلمانان ،خدمات شهری این منطقه از شهرداری بصورت ضربتی و ویژه طرح پاکسازی محلات سطح نواحی چهارگانه این منطقه را در دستور و اولویت کاری خود قرار داده است.

اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۲