یکی از اهالی روستای «پیچ سید جابر» حمیدیه می گوید: حال روز گاومیش ها که خوب نیست، از آن طرف هم کشاورزی تعطیل شده، به استانداری اینها را گفتیم اما رسیدگی نکردند، اینجا تنها خدا را داریم.

روستای «پیچ سید جابر» یکی از روستا‌های استان خوزستان است که در مسیر حمیدیه به سوسنگرد واقع شده‌ است. شغل اصلی ساکنان این روستا دامداری و پرورش گاومیش است. با نزدیک شدن به فصل تابستان، شهرهای خوزستان و به ویژه روستاها با کمبود آب مواجه شده اند.

به گزارش کاوش اخبار، یکی از اهالی روستای «پیچ سید جابر» به خبرنگار عصرایران می گوید: بیش از ۴ هزار گاومیش در روستا وجود دارد، بخاطر کمبود آب و تخلیه فاضلاب به رودخانه، اغلب گاومیش ها دچار بیماری عفونی، افتادگی پوست، سوختگی پوست و سقط جنین شده اند و همین ۳ روز گذشته هم سه گاومیش فوت کردند.

او ادامه می دهد: درآمد اینجا تنها از پرورش گاومیش و کشاورزی است. حال روز گاومیش ها که خوب نیست، از آن طرف هم کشاورزی تعطیل شده، به استانداری اینها را گفتیم اما رسیدگی نکردند، اینجا تنها خدا را داریم.