به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، حسن روحانی در آئین بهره برداری از طرح‌های بزرگ مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن بیان اینکه اروند منطقه ای بود که در اولین سفر استانی ام در دولت یازدهم، قول توسعه آن را به شهروندان آبادان و خرمشهر داده بودم، افزود: این توسعه شکل گرفت و امروز شاهد حرکت اقتصادی خوب در این منطقه هستیم، اما امیدواریم یک تحول بنیادین نیز در منطقه آزاد اروند، شکل بگیرد.

روحانی با تأکید براینکه منطقه آزاد اروند در یک جایگاه بسیار استراتژیک قرار دارد، اذعان داشت: طی تعاملی که با دولت عراق برای اتصال راه آهن شلمچه به بصره و بعد از آن به سوریه ایجاد شده، در یک تحول بزرگ، ایران به مدیترانه متصل خواهد شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: این طرح یکی از پروژه های مهمی است که دولت در ماه های آخر به صورت مداوم به لحاظ سیاسی و عملیاتی آن را دنبال می کند و خوشبختانه همه کارهای مقدماتی اش انجام گرفته و قطعا باعث تحرک بیشتر در اروند و خوزستان خواهد شد.