صبح امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در آیینی، بهره‌برداری از طرح زیست محیطی حذف مصرف گازوییل در بخش صنعت واحدهای نیشکر و جایگزین کردن گاز طبیعی با حضور عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی انجام شد.
با اجرای این طرح حداقل صرفه‌جویی در مصرف سوخت برای هر شرکت سالیانه یک میلیارد تومان و در مجموع تمام شرکت‌ها ۷ میلیارد تومان خواهد بود که به همت و با تلاش کارکنان کشت و صنعت حکیم فارابی این کار محقق خواهد شد.