در آیین بهره‌برداری از این طرح زیست محیطی اعلام شد: با اجرای این طرح از مصرف سالانه ۱۴۳هزار لیتر گازوییل برای پیش راه‌اندازی بویلرهای مجتمع کشت و صنعت حکیم فارابی که تولیدکننده بخار هستند جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی روز یکشنبه در این آیین گفت:این طرح زیست محیطی و اقتصادی تا شهریور امسال در ۶ مجتمع نیشکری دیگر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اجرایی خواهد شد.
عبدعلی ناصری صرفه اقتصادی سالانه ناشی از جایگزینی گاز طبیعی را در هفت مجتمع نیشکری این شرکت ۷۰ میلیارد ریال بیان کرد و افزود:با اجرای این طرح مصرف گازوییل در بخش صنعت واحدهای نیشکری به طور کامل حذف شده و تنها در بخش کشاورزی و برای استفاده ماشین آلات کشاورزی استفاده خواهد شد.
ناصری با بیان اینکه این طرح زیست محیطی به مدت ۲ ماه با استفاده از توان فنی و علمی متخصصان داخلی با حداقل هزینه انجام شد ادامه داد: شرایط تحریم برای ما یک فرصت بود تا بتوانیم از توانایی متخصصان داخلی برای راه‌اندازی این طرح استفاده کنیم.
به گزارش راه بهارستان به نقل از صبحانه پرس عملیات اجرایی واحدهای هفتگانه نیشکری خوزستان درسطح ۸۴هزار هکتار در جنوب و شمال اهواز از دهه ۷۰ شروع شده و از ابتدای دهه ۸۰ یکی پس از دیگری به بهره‌برداری رسیدند.
واحدهای هفتگانه نیشکری سلمان فارسی،  حکیم فارابی ، امام خمینی(ره) ، دهخدا ، امیرکبیر ، میرزاکوچک خان و دعبل خزاعی به تنهایی حدود ۴۰درصد شکر کشور را تامین می‌کنند.
واحدهای نیشکری هفت تپه و کارون از دیگر واحدهای مستقل تولید شکر در خوزستان هستند.
نیاز سالانه کشور به شکر ۲.۲ میلیون تن است که از این میزان ۱.۵میلیون تن در داخل تولید می‌شود و حدود ۷۰۰هزار تن شکر خام از خارج وارد می‌شود که بخشی از شکر خام (زرد) وارداتی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به شکر سفید تبدیل می‌شود.
براساس برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ ، حدود ۷۰درصد تولید شکر مورد نیاز کشور درخوزستان از تولید ۲ محصول راهبردی نیشکر و چغندرقند تامین خواهد شد.