این پایگاه خبری به عنوان مرجع اخبار و رویدادهای جدید نیروگاه‌های حرارتی سراسر کشور در هشت سرویس خبری به ارائه جدیدترین گزارشات، گفت‌وگوها، یادداشت و مقالات، پرونده‌های خبری و فعالیت‌های چند رسانه‌ای در صنعت برق حرارتی می‌پردازد.
در فرایند اجرای این پروژه نظرات خبرنگاران حوزه نیرو و دبیران خبرگزاری‌های مختلف به عنوان پل ارتباطی میان رسانه‌ها و روابط عمومی ستاد برق حرارتی نیز دریافت شده تا معیارهای مورد نیاز برای یک پایگاه خبری حرفه‌ای به منظور سهولت ارتباط دو‌سویه در آن رعایت شود.
پایگاه خبری جدید برق حرارتی از امروز با آدرس news.tpph.ir در دسترس عموم قرار گرفته است.