مهران احمدی بلوطکی رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به راه اندازی ۴ مرکز تجمیعی در غرب این کلانشهر برای طرح واکسیناسیون عمومی کرونا ویروس گفت: هم اکنون مرحله دوم واکسیناسیون که شامل واکسینه کردن گروه‌های سالمند بوده، در حال انجام است.

او افزود: پس از انجام این مرحله، مرحله سوم واکسیناسیون کرونا ویروس که شامل گروه‌های ۱۸ تا ۵۹ سال است، با اولویت بیماران زمینه‌ای آغاز می‌شود.

احمدی بلوطکی بیان کرد: در غرب اهواز ۴ مرکز برای واکسینه کردن سنین ۱۸ تا ۵۹ سال در مناطق گلستان، فرهنگ شهر، کیانپارس و کمپلو راه اندازی می‌شود.