صبح امروز به مناسبت فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، نشستی با حضور شهردار اهواز، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و جمعی از مدیران روابط عمومی معاونت ها، مناطق و سازمان های شهرداری برگزار شد.

ابراهیم نوشادی شهردار اهواز در این دیدار ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، عنوان کرد: متاسفانه در شهر اهواز اغلب شاخص های شهری وضعیت مناسبی ندارند و این را مردم روزانه لمس و با آن زندگی می کنند.

شهردار اهواز خاطرنشان کرد: من با توجه به تعصب و احساس تکلیفی که در خود نسبت به شهر اهواز داشته ام، این مسئولیت را پذیرفته ام.

نوشادی تصریح کرد: بنده فردی تبلیغاتی نیستم و در انتقادات اخیر نیز هیچگونه واکنشی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی نداشته ام زیرا معتقد هستم باید زمینه ایجاد فضایی آزاد برای منتقدان فراهم کنند.

وی افزود: سیاست من به عنوان شهردار اهواز این است که حرف همه منتقدان را گوش دهم و روابط عمومی ها نیز نه تنها باید از انتقادات استقبال کند، بلکه باید نسبت به آگاهی بخشی آنها و شهروندان در راستای حل مشکلات موجود اقدام نمایند.

ابراهیم نوشادی با اشاره به لزوم ارتباط بی واسطه مسئولین و مردم گفت: درب اتاق شهردار همیشه به روی همه شهروندان حتی منتقدان باز است.

وی در ادامه اظهار کرد: روابط عمومی ها باید کارهای سنتی را کنار بگذارند و به حوزه فضای مجازی توجه بیشتری کنند تا شهروندان با سرعت و راحتی بیشتری بتوانند یک پل ارتباطی برای انعکاس مشکلات شهروندان در این بستر ایجاد نمایند.

شهردار اهواز بر تقدیر از پرسنل خدوم شهرداری تاکید وعنوان کرد: پیشنهاد می شود که به صورت مداوم از پرسنل خدوم و نمونه و همچنین بازنشستگان تقدیر صورت گیرد تا در راندمان کاری آنها و توجه ویژه پرسنل به بحث تکریم ارباب رجوع تاثیر مثبت داشته باشد.

نوشادی در پایان بیان کرد: پیشنهادات خوبی در این جلسه مطرح شد که حتماً باید انجام شوند و من نیز از اجرای انها حمایت می کنم.

امیر آهن جان، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز نیز در این نشست ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: روابط عمومی ها چشم و گوش یک سازمان و منعکس کننده خدمات سازمان ها به شهروندان هستند.

وی افزود: مدیران روابط عمومی در شهرداری اهواز علاوه بر وظایف داخلی خود، باید مشکلات شهروندان را به گوش مسئولان و مدیران منتقل کنند.

امیر آهنجان در پایان به موضوع کاهش بودجه روابط عمومی اشاره کرد و گفت: باتوجه به موج چندباره تورم و گرانی در جامعه، متاسفانه بودجه روابط عمومی در سال گذشته و امسال نه تنها افزایش نداشته بلکه با کاهش روبرو شده است که نیاز است شهردار محترم توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.