به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان؛ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷جلسه ای با حضور آقای گلناریان سرپرست معاونت صنایع کوچک و آقای همت خواه معاون برنامه ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان و آقای بلادی ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان برگزار شد.

در این جلسه برهمکاری طرفین، به موضوع استفاده از خدمات کانون کارشناسان در شهرک‌های صنعتی در خصوص ارزیابی و کارشناسی زمین‌ها و واحدهای تحت تملک شهرک‌های صنعتی پرداخته‌اند، که با بررسی های انجام شده و تبادل نظر طرفین بر همکاری هر چه بیشتر این دو نهاد تأکید شد.