این جلسه با حضور معاونین شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان و رئیس کانون کارشناسان دادگستری خوزستان با هدف بهره گیری از ظرفیت‌های طرفین به منظور بهبود فرایند اجرایی امور برگزار شد.

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان؛ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷جلسه ای با حضور آقای گلناریان سرپرست معاونت صنایع کوچک و آقای همت خواه معاون برنامه ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان و آقای بلادی ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان برگزار شد.

در این جلسه برهمکاری طرفین، به موضوع استفاده از خدمات کانون کارشناسان در شهرک‌های صنعتی در خصوص ارزیابی و کارشناسی زمین‌ها و واحدهای تحت تملک شهرک‌های صنعتی پرداخته‌اند، که با بررسی های انجام شده و تبادل نظر طرفین بر همکاری هر چه بیشتر این دو نهاد تأکید شد.