مهندس جباری اعلام کرد;۱۱۱۱۵۷ گشت ویژه بازرسی در مرحله اول کرونا جهت رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شده که ۵۸۵۶۵ مورد تذکر و اخطار قرار گرفت.
به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عخمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان جباری معاون نظارت و بازرسی این سازمان گفت : در خصوص بازرسی های انجام شده در مرحله اول کرونا ۱۱۱۱۵۷ بوده که ۵۸۵۶۵ مورد تذکر و اخطار در جهت رعایت پروتکل داده شد.
وی اعلام کرد: ۳۹۶۹ واحد پلمپ و ۱۸۷۱ مورد گشت مشترک در این راستا انجام شد.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان