حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با هدف ایجاد انگیزه و همچنین رشد و شکوفایی ابعاد معنوی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان باید با بهره‌گیری از ابزار‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی پر محتوا و مناسب ارتقای کارآمدی دادگستری را توسعه داد.

او با بیان اینکه در برنامه ریزی‌های فرهنگی باید ارزیابی دقیقی از نیاز‌ها و انتظارات فرهنگی قضات و کارکنان و خانواده آنان صورت گیرد و تدوین و اجرای این برنامه‌ها باید اثر گذاری بالای داشته باشد، افزود: به منظور دستیابی به تعامل و جلب مشارکت خانواده‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان برنامه‌های مختلف آموزشی، حمایتی و فرهنگی برگزار و موجبات تعالی و تقویت بنیان خانواده‌های آنان را فراهم کنند.

حجت الاسلام و المسلمین مرادی بیان داشت: به هر اندازه‌ی که در مباحث فرهنگی بتوانیم به صورت فعال و کاربردی عمل نمائیم به همان میزان در رسیدن به نتایج و دست یابی به هدف گذاری‌ها موفق خواهیم شد.