به گزارش راه بهارستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان روز سه شنبه در نشستی به ریاست استاندار خوزستان مصوب شد مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی سازمان برنامه و بودجه جهت ساخت جاده تصفیه شکر دغاغله اهواز با هدف تسهیل تردد اهالی اختصاص یابد.

در این نشست مدیران شرکت ها و سازمان هایی که در مسیر پروژه دارای تاسیسات هستند به طرح دیدگاه های خود پرداختند و برای چگونگی رفع معارضین پروژه توافق و تفاهم صورت گرفت.

همچنین مقرر شد در کنار اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی که حدود پنجاه درصد از اعتبار پروژه را شامل میشود باقیمانده اعتبار مورد نیاز این پروژه از منابع وزارت مسکن و شهرسازی و یا بنیادها و نهادهای مختلف تامین شود.