مدیر منابع انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون اظهار داشت: با رویکرد و سازماندهی جدید کمیته پژوهشی، علاوه بر تلاش در جهت تحقق تولید پایدار، ایجاد مزیت رقابتی شرکت در بخش ملی و بین المللی نیز با نگاه پژوهش محور در سازمان محقق خواهد شد.

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، یداله پیامنی که از سوی مدیرعامل این شرکت به عنوان رابط پژوهشی شرکت معرفی شده است، در نشست ویژه ی کمیته پژوهشی با بیان اینکه پژوهش از ارکان زیربنایی سازمان به شمار می رود و بسیاری از دستاوردهای شرکت ریشه در پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای دارد، گفت: به تبع نگاه ویژه مدیر عامل محترم شرکت و رویکرد نوین اداره پژوهش و فن آوری مناطق نفتخیز جنوب، کمیته پژوهش شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با سازماندهی نوین، سال پیش رو را جهت استفاده حداکثری از پتانسیل­های پژوهشی سازمان آغاز کرده است.

وی افزود: ۱۹ نفر از کارکنان که توسط مدیران و روسای ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بر اساس توان و سابقه علمی- پژوهشی انتخاب شده اند، به عنوان رابطین پژوهشی ادارات مختلف انتخاب تا با هدایت زیرگروه های تخصصی، مبانی پژوهشی سازمان را بازآرایی و کلیه اقدامات پژوهشی این شرکت را مدیریت نمایند، بطوریکه این فرآیند شامل اقداماتی چون برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل بوده که مشکلاتی مثل کندی، پراکندگی کاری عدم پاسخگویی، عدم انسجام، عدم پویایی و و فقدان تفکر سیستمی فعالیت ها را مرتفع می سازد.

مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، سازمان را یک نظام فنی- اجتماعی توصیف کرد و اظهار داشت: تعامل مستمر و مديريت پژوهش­هاي سازمان با دانشگاه ها، مراکز علمی پژوهشی و شرکت های دانش بنیان موجب توسعه دستاوردها و محصولات شركت، رضايت مندي مشتريان و در نهايت موجب دستیابی به اهداف و چشم اندازهاي تعريف شده در صنعت نفت خواهد شد.

وی پس از اعطای احکام رابطین پژوهشی یادآور شد: با توجه به شناخت سرمایه های انسانی و مقوله مديريت دانش، منابع انساني شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون را  میتوان یکی از جوانترین زیر مجموعه های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب كه داراي شايستگي بالايي  همچون توانايي، دانش و مهارت مي باشند؛ برشمرد که  با اجرای یک نظام مدیریتی يكپارچه مبتني بر راهكارهاي انگيزشي، زمان رسيدن به اهداف پژوهشي با عملكرد و بهره وري بالا، کوتاه خواهد شد.