به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ خسرو رفیعی ضمن خرسندی از حضور در این همایش و ابراز امیدواری از اینکه روابط عمومی ها بتوانند نقش خودشان را که در برند سازی و تقویت سازمانشان بسیار موثر است به خوبی انجام دهند؛ اظهار داشت: آنچه که امروز از روابط عمومی های منطقه آزاد اروند مشاهده کردیم بسیار امیدوار کننده بود و انتظار داریم مابقی استان ها نیز بتوانند نقش روابط عمومی هایشان را در میزان فعالیت و اثرگذاری، تحلیل و بررسی نمایند.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران تصریح کرد: روابط عمومی ها باید نقش خود در پاسخگویی و شفاف سازی برای عموم را به بهترین شکل اجرا کنند و با آسیب شناسی سازمان خویش؛ کمک موثری در جهت رضایت مندی و ارتباط با مردم داشته باشند.