به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، قدرت اله طمیمیان در خصوص اهداف و شرح روند برگزاری جشنواره طراحی لباس اقوام استان خوزستان، اظهار داشت: موسسه «طراحان لباس نقش تن پوش اروند» به عنوان دبیرخانه برگزاری جشنواره طراحی لباس و احیای لباس اقوام استان خوزستان، به منظور معرفی و شناساندن، همبستگی و انسجام هویت اقوام ایرانی و در راستای منویات مقام معظم رهبری جهت اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛ اقدام به برگزاری جشنواره طراحی لباس با هدف احیای لباس های اقوام خوزستان و فرهنگ سازی هویت شهری با استفاده از نماد ها و بنا های تاریخی و هویتی شهر آبادان و خرمشهر، نمود.

طمیمیان این جشنواره را محصول همکاری موسسه «طراحان لباس نقش تن پوش اروند»، اداره کل فرهنگ و ارشاد منطقه آزاد اروند، شهرداری آبادان و اداره ارشاد شهرستان آبادان دانست، افزود: بخشی از اهداف برگزاری این جشنواره با عنوان؛ معرفی الگوها و سبک های اصیل و نوین اقوام استان خوزستان در پوشش و سبک زندگی که هویت و اصالت خود را از نمادهای فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی گرفته اند، حفظ و اشاعه میراث معنوی اقوام خوزستان، شناسایی هویت شهری و فرهنگی، نماد های منطقه و بنا های تاریخی شهر آبادان و خرمشهر بود که همه این موارد به خوبی در آثار ارسالی به جشنواره مشهود بود.

وی در ادامه به بخش دیگری از اهداف این جشنواره پرداخت و گفت: زنده نگه داشتن مناسک و آیین ها، پوشاک اقوام های استان خوزستان، شناساندن آیین های اقوام خوزستان به دیگر اقوام، نمایش توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی و هنری مردم منطقه آبادان و خرمشهر و استان خوزستان، اشاعه الگوهای نوین برای رفتارهای اجتماعی اعم از پوشش و آراستگی محیط زندگی به خصوص برای نسل جوان با این هدف که بتوانند در انتخاب سبک رفتار از مدل های برآمده ازهویت ایرانی اسلامی ـ ملّی اقوامی و سنتی خود الگو بگیرند؛ از جمله اهداف مهم این رویداد فرهنگی بود.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، فراهم کردن زمینه های به کارگیری و اشاعه نمادها، نشان ها و مولفه های هویت اقوام درعرصه پوشاک و سبک زندگی، را بخش دیگری از پیامدهای این اتفاق مهم معرفی کرد و افزود: هدایت بازار پوشاک به سوی تولید داخلی و تشویق آحاد مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، تشویق و حمایت از طراحان و فعالان مستعد در حوزه مد وپوشاک ایرانی _ اسلامی، ذائقه سنجی مصرف مد و لباس در ایران بر اساس مقتضیات استانی و افزایش نقش طراحان حرفه ای، زمینه سازی جهت کشف استعدادها و خلاقیت های نو مرتبط با پوشاک اسلامی ایرانی و کمک به کاهش شکاف بین مد رسمی و غیر رسمی و ساماندهی وضعیت پوشش و لباس جامعه، مسائل و موارد مهمی بود که تلاش شد در این جشنواره مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.