مرکز بهداشت غرب اهواز از واکسیناسیون نوبت دوم بیماران خاص خبر داد.

 مرکز بهداشت غرب اهواز در اطلاعیه‌ای با بیان این خبر اعلام کرد:

“واکسیناسیون بیماران خاص در این مرحله شامل بیماران تالاسمی ماژور، هموفیلی، سیکل سل، دیالیزی، پیوند اعضا، ام اس و بیماران سرطانی که در حال شیمی درمانی هستند و یا در یک سال گذشته سابقه شیمی درمانی داشته‌اند، است.

نوبت دوم واکسن کووید – ۱۹ این بیماران در روزهای شنبه و یکشنبه یکم و دوم خردادماه انجام می‌شود.

بیماران خاصی که سوم اردیبهشت واکسن نوبت اول را گرفته‌اند، باید شنبه اول خردادماه نوبت دوم واکسن را دریافت کنند.

بیماران خاصی که چهارم اردیبهشت واکسن نوبت اول کووید – ۱۹ را دریافت کرده‌اند باید یکشنبه دوم خردادماه برای دریافت مرحله دوم مراجعه کنند.

محل تزریق نوبت دوم واکسن کووید – ۱۹ بیماران خاص، سالن شهید زکوی واقع در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است.

تأکید می‌شود در این محل، تنها نوبت دوم واکسن بیماران خاص عنوان‌شده در بند یک همین اطلاعیه، انجام می‌شود.

بیماران خاص ساکن در مناطق حوزه غرب شهرستان اهواز می‌توانند برای دریافت نوبت اول واکسن کووید – ۱۹ به مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۵ واقع در کیان‌آباد نبش خیابان ۱۵ شرقی مراجعه کنند.

برای متقاضیان دریافت واکسن پس از تایید مدارک هویتی و مدارک مربوط به بیماری‌شان توسط پزشک معتمد حاضر در مرکز، واکسن تزریق خواهد شد.

واکسیناسیون همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در مرکز ذکرشده انجام می‌شود.”