به گزارش راه بهارستان به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان صبح امروز جلسه نشست هم اندیشی روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان با روابط عمومی شرکت های طرف قرارداد به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با محوریت مدیریت بحران در خشکسالی در سالن جلسات هتل بوستان برگزار شد. همچنین در انتهای

 صبح امروز جلسه نشست هم اندیشی روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان با روابط عمومی شرکت های طرف قرارداد به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی با محوریت مدیریت بحران در خشکسالی در سالن جلسات هتل بوستان برگزار شد. همچنین در انتهای این نشست از روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان، شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان، شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز، شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه تقدیر به عمل آمد.