به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی از سوی حسین گروسی؛ سرپرست این سازمان، جبار سالم پور به سمت سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد. پیش از این سیدعلی موسوی عهده دار این معاونت بود.

گفتنی است « سالم پور» از مدیران با سابقه سازمان منطقه آزاد اروند است که می توان به دوران تصدی وی در مدیریت برنامه و بودجه، کسب و کار، گمرک و توسعه و تسهیل تولید سازمان اشاره نمود.