به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پیش از ظهر امروز اولین جلسه انتخابات شورای مدیریت مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان خرمشهر برگزار و از بین اعضای حاضر در جلسه «علی علیان» به عنوان رئیس این شورا و «نوذر تامرادی» به عنوان نائب رئیس به مدت یک سال انتخاب شدند که با ابلاغ حکم از سوی مدیر کل اموزش فنی وحرفه ای استان خوزستان؛ در سمت های خود منصوب خواهند شد.

گفتنی است بررسی برنامه های پژوهشی، آموزشی، ارزش یابی و پایشی مراکز، پیش بینی راهبردها و راه کارهای لازم، بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی، بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز ،تعمیر، نگهداری و تامین اعتبارات مورد نیاز مراکز، جلب مشارکت ذینفعان، بهره برداری دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با مراکز آموزشی و… از اهداف شورای مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه ای است.