مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۷ حلقه چاه های  نفت و گاز در دو ماه نخست سال جاری در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور خبر داد.

 بابک زنگنه روز شنبه (یکم خرداد ۱۴۰۰) گفت: از این تعداد چاه چهار حلقه توسعه ای / توصیفی و ۱۳ حلقه تعمیری و تکمیلی  بوده است.

وی افزود: از مجموع چاه ها ۱۵ حلقه شامل چهار حلقه توسعه ای / توصیفی و ۱۱ حلقه تکمیلی در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دو حلقه در موقعیت شرکت نفت فلات قاره حفر و در مدار تولید قرار گرفت.

زنگنه با بیان اینکه  تعمیر و تکمیل چاه ها ارتباط مستقیم و تاثیرگذاری با حفظ ، نگهداشت و افزایش تولید دارد، اظهار کرد: در نتیجه هم افزایی و همکاری مستمر میان متخصصان و کارشناسان این شرکت و شرکت های کارفرمایی در مدت پیش گفته، تکمیل چهار حلقه چاه ۳۹ روز زود تر از برنامه پیش بینی شده از سوی کارفرما به اتمام رسید.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران با این توضیح که این شرکت ۷۰ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین شامل ۶۷ دستگاه حفاری خشکی و سه دستگاه دریایی در تملک خود دارد، گفت: در زمان حاضر ۲۵ دکل حفاری این شرکت در حال جابجایی در مناطق عملیاتی خشکی کشور قرار دارند.

ارایه عملیات حفاری همسو با خدمات یکپارچه فنی و مهندسی صنعت حفاری به شرکت های متقاضی و برخورداری از متخصصان مجرب و کارکنان ماهر و کارآزموده از ویژگی های شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بزرگترین شرکت حفاری در ایران و منطقه است.