امروز چهارشنبه تنی چند از اعضاء مجمع تشکل های صنفی کشاورزان خوزستان با برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان از محل آبگیری ام الدبس، سد کرخه و نیز دریاچه سد دز بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی و مشاهده خشکسالی امسال و بحران منابع آبی و ذخایر پشت سدهای شمال استان خوزستان انجام شد.

خنیفری عضو مجمع تشکل های صنفی کشاورزان استان خوزستان با اشاره به جزئیات این بازدید تصریح کرد: بازدید امروز بر اساس اساسنامه مجمع صنفی کشاورزان استان به همراه بخشی از تشکل ها صورت گرفت. متاسفانه وضع موجود فاجعه بار است و بایستی مدیریت منابع آب به دقت مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به بحران ذخایر آب زراعی در فصل کشت خاطر نشان کرد: برای کشت تابستانه مساله محرومیت منتفی شده و محدودیت هایی وجود دارد که از این طریق به کشاورزان این قول مساعد را می دهیم که در برنامه ریزی برای تخصیص آب، اولویت ها به دقت مورد توجه قرار خواهند گرفت و آب زراعی محصولات کم مصرف تامین خواهد شد.

عضو مجمع تشکل های صنفی کشاورزان استان خوزستان ادامه داد: میزان آب مورد نیاز تمام محصولات کشاورزی مشخص شده است و ما می دانیم هر محصول زراعی از هنگام کاشت تا برداشت چه میزان به منابع آبی احتیاج دارد با وجود این ما قول می دهیم که با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان به خوبی از ابزارهای مدیریتی در جهت مصرف بهینه آب زراعی استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: با توجه به لغو محرومیت کشت و محدودیت برای کشاورزان، برنامه ریزی بر اساس کشت ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کشت کشاورزان صورت گرفته است. شرایط جاری بسیار فاجعه بار است و از سوی دولت نیز قول مساعدی برای جبران خسارات کشاورزان داده نشده است.