به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی اداره کل تعان,کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، حسن نسیمی روز شنبه یکم خرداد به نمایندگی از روابط عمومی های سراسر کشور در نشست “ویدئو کنفرانس” صمیمانه “محمد شریعتمداری” وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با مدیران کل و روسای روابط عمومی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور که با حضور دستگاه های حوزه وزارت متبوع در استان ها و روابط عمومی های سازمان های وابسته به وزارت ( شستا) و در خوزستان با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و روسای روابط عمومی دستگاه های زیر مجموعه وزارت متبوع در استان برگزار شد، اظهار کرد: روز روابط عمومی متعلق به انسانهایی است که عادت به دیده شدن ندارند اما به مجموعه و همکاران خود نور می تابانند.
وی افزود: آن ها پشت لنز دوربین ها، پشت صحنه مراسم ها، و در گوشه ای دنج در جلسات حواسشان به همه جا هست. اصلا آنها زاده شده اند برای اینکه روح ببخشند‌.
نسیمی با اشاره به اینکه درخشش یک مجموعه در آینه روابط عمومی تجلی و تکثر می بابد، تصریح کرد: قطعا موفقیت در هیچ کار و برنامه ای بدون توجه به امر روابط عمومی محقق و موفق نخواهد شد.
وی گفت: در شرایط حاضر و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و گستره فضای مجازی، بیش از گذشته اهمیت روابط عمومی و اطلاع رسانی در جامعه آشکار تر می شود.
نسیمی ادامه داد: برقراری«ارتباط رضایت مندانه» بین دستگاه متبوع و مخاطبان و انجام به موقع و صحیح اطلاع رسانی از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است چرا که موفقیت و دوام هر مجموعه به عملکرد روابط عمومی‌ وابسته است. روابط عمومی متخصص است که به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک دستگاه خود مدد رسانده نقش موثری در پیشبرد اهداف سازمانی دارد.
وی اضافه کرد: اساس کار در یک روابط عمومی توانمند، خدمت به مدیریت، کارکنان و نیز کسب منافع دستگاه خود با تکیه بر تعصب سازمانی، خلاقیت و اعتمادآفرین است بنا براین ضروری است به روابط عمومی و کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد.
نسیمی خاطر نشان کرد: بی شک روز روابط عمومی تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.
رئیس روابط عموی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه توجه ویژه به روابط عمومی برای پیشبرد امور، بسیار با اهمیت است، بیان کرد: روابط عمومی می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده برای ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان فعالیت كند. بنابراین، لازم است به روابط عمومی و کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کنیم تا بتواند موفق تر عمل کند.
وی در پایان گفت: به هر روی، روزملی ارتباطات و روابط عمومی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه و تحول واحدهای روابط عمومی در ایران ایجاد کند.

گفتنی است روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در ارزیابی مرکز اطلاع رسانی وزارت متبوع در سال ۱۳۹۹ حائز کسب رتبه عالی و برتر کشوری در همه شاخص شد.