سردار سید محمد صالحی درباره جزئیات این خبر بیان کرد: به منظور شناسایی و برخورد با استفاده‌کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی در سطح شهرستان اهواز، در ۴۸ ساعت گذشته چندین محل که را برای نگهداری و استفاده از دستگاه‌های مذکور مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی کردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی از مکان‌های مورد نظر بازدید و تعداد ۲۸۱ دستگاه ماینر قاچاق (استخراج‌کننده ارز دیجیتال) غیرمجاز را کشف کردند، اظهار کرد: کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه‌های قاچاق را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار صالحی با تأکید بر اینکه در این ارتباط ۱۰ نفر دستگیر شدند، تأکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.