صبح دیروز  ابراهیم نوشادی شهردار اهواز به همراه جمعی از نمایندگان صائبین مندایی از محل انجام مناسک این اقلیت مذهبی بازدید کردند.
ابراهیم نوشادی در این بازدید که به منظور رفع مشکلات منطقه ای صورت پذیرفت، عنوان کرد: به طور جد پیگیر رفع مشکلات این اقلیت مذهبی هستیم.

برپایه این گزارش در چند سال اخیر به دلیل کم آبی رودخانه کارون و لایروبی تمام جایگاه پر از گل و لای شده و انجام مناسک را برای این شهروندان دشوار کرده است.

گفتنی است معاون فنی عمرانی، مدیر منطقه یک، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل و مشاور اجرایی شهردار در این بازدید شهردار را همراهی می کردند.