مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه تولید برق در نیروگاه های برق آبی استان یک سوم شده، گفت: در شرایط پیش آمده تنها راه جلوگیری از خاموشی ها مدیریت بار مصرفی سرمایشی است.

به گزارش راه بهارستان به نقل از کاوش اخبار، محمود دشت بزرگ در چرایی خاموشی های اخیر بیان کرد: توازن تولید و مصرف برق بهم خورده و میزان مصرف بیش از انرژی تولیدی است و خاموشی های اخیر در کشور و خوزستان نیز به همین واسطه است.

وی افزود: به دلیل خشکسالی و کاهش ذخیره آبی سدها، نیروگاه های برق آبی نمی توانند با همه توان در مدار باشند و در خوزستان در مقایسه با سال قبل تولید برق در این نیروگاه ها به یک سوم کاهش داشته و باعث به هم خوردن توازن تولید و مصرف شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از سوی دیگر در شبکه برق کشورافزایش مصرف رخ داده که دلیل آن افزایش زودرس دما و استفاده غیر مجاز از دستگاه استخراج ارز دیجیتال است، به طور مثال در چند ماه گذشته در استان بیش از ۴ هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شده و این آمار روزانه در حال افزایش است.

دشت بزرگ تاکید کرد: شبکه برق سراسری و خاموشی ها تنها مختص خوزستان نیست و برنامه های خاموشی اعلامی توانیر مربوط به همه کشور است، دلیل آن هم مشکل کمبود انرژی (تولید برق) در کشور بوده و در بحث انتقال و توزیع مشکلی وجود ندارد.

وی با درخواست از مشترکین برای مدیریت مصرف برق به ویژه بار سرمایشی، افزود: از ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق مصرفی خوزستان حدود ۶ هزار مگاوات آن توسط کولرها مصرف می شود که لازم است مشترکین در تنظیم دمای کولر و خاموش کردن کولرهای اضافی برای جلوگیری از خاموشی همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: اگر مشترکین در مصرف برق صرفه جویی کنند و دستگاه های رمز ارز جمع آوری شود میزان تولید و مصرف بهم نزدیک شده و قطع برق انجام نمی شود.