پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان پیرو بخشنامه اعلام ساعت کاری ادارات دستگاههای اجرایی استان در ماه های گرم سال و بنا به دستور استاندار خوزستان ؛ بمنظور کاهش بارشبکه ومصرف انرژی، مدیریت بهینه مصرف ، پایداری شبکه برق ، رفاه حال شهروندان وجلوگیری ازخاموشی های ناخواسته یا وقوع سایر حوادث احتمالی ، زمان فعالیت اداری دستگاههای مشمول بخشنامه مذکور از تاریخ ۴ خردادماه۱۴۰۰ تا اطلاع بعدی از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ می باشد ومابقی ساعات کاری موظف هفتگی ازطریق دورکاری انجام می گردد.