بسمه تعالی

*اصحاب رسانه خوزستان قشر زحمتکش و ایثارگری هستند که در دوران شیوع ویروس کرونا با از جان گذشتگی در انعکاس اخبار و رویدادهای این بلیه از هیچ تلاشی فروگذار نبودند. بر این همت والا و سعی نیکو ارج می نهیم.*

قابل توجه مدیران مسئول مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و سرپرستی های روزنامه های سراسری در استان خوزستان

احتراما به استحضار می رساند به دنبال پیگیری های خانه مطبوعات خوزستان،
بر اساس سند ملی واکسیناسیون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ۱۷۵ سهمیه واکسن برای اهالی رسانه  استان خوزستان اختصاص یافته است، لذا با  توجه به محدودیت سهمیه اعلام شده خواهشمند است هر رسانه افراد با شرایط زیر را برای معرفی در اولویت قرار دهد.

❌ *خبرنگاران، عکاسان و توزیع کنندگان میدانی* ❌

✅خواهشمند است در نامه درخواست  نام و نام خانوادگی افراد، کد ملی و شماره   همراه بر اساس اولویت ذکر شود.

✅هر خبرگزاری ۵ نفر، هر روزنامه ۳ نفر ،هر پایگاه خبری ۲ نفر، هر نمایندگی ۲ نفر می توانند معرفی کنند.

✅نامه درخواست در سربرگ نشریه با مهر و امضای مدیر مسئول حداکثر تا روز سه شنبه ۴ خرداد نسبت به تحویل در خواست خود را به دفتر خانه مطبوعات استان اقدام فرمایید.

🛑با توجه به شرایط کرونایی و ضرورت کاهش تردد امکان فکس یا ارسال تصویر به شماره همراه آقای دناک پور۰۹۱۶۶۰۸۵۶۱۴ میسر است.

✴️خانه مطبوعات و رسانه های استان خوزستان