قدرت اله طمیمیان با اشاره به اینکه ایجاد کمیته هماهنگ کننده گام موثری در ایجاد ثبات شلمچه است، افزود: ناهماهنگی های موجود در شلمچه، آسیب های جدی به بخش تجاری و مسافری وارد کرده است که می بایست با یک هم افزایی و همدلی جمعی آنها را مرتفع کنیم.

قدرت اله طمیمیان در بخش دیگری از سخنانش نقش گردشگری را در توسعه اقتصادی بسیار اثرگذار دانست و گفت: دو تفاهم نامه با ایرلاین های «کیش ایر» و «کارون» برای پروازهای خارجی به مقصد «استانبول» و «وان» با دو هدف مختلف، منعقد نمودیم که امیدواریم به زودی شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در توضیح دو هدف ذکر شده، تصریح کرد: شهر«وان» را با هدف فعال کردن مراکز خرید که بتوانند به طور مستقیم از آنجا اجناس مورد نظرشان را راحت تر و ارزان تر وارد منطقه کنند انتخاب کردیم و « استانبول» را بیشتر جهت ورود عراقی ها به منطقه که از این طریق بتوانند به ترکیه سفر کنند و با حضور در شهرهای آبادان و خرمشهر چرخه اقتصادی را رونق بخشند، هدف قرار دادیم.

به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند