از ابتدای سال تاکنون ۱۹۴۸ بازرسی از مواد لبنی به عمل آمد .
مهندس شریفی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۹۴۸ بازرسی از مواد لبنیاتی و پروتئینی انجام شد که منجر به کشف ۷۰ پرونده گرانفروشی گردید.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی پرونده ها ۱۱۹۳۸۳۲۵۵ریال بوده که جهت صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان