مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز توضیحاتی در خصوص فیلم منتشرشده از ورود پساب این نیروگاه به رودخانه کارون ارائه کرد.

خلیل محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص فیلم منتشرشده در فضای مجازی مربوط به لاین خروجی استخرهای آب نیروگاه رامین اظهار کرد: آب و گل و لای خروجی نمایش داده شده در این فیلم مربوط به دریناژ استخرهای ته‌نشینی و تصفیه مقدماتی آب ورودی به نیروگاه است و فاقد هر گونه آلایندگی است.

وی افزود: در استخرهای ته‌نشینی تصفیه مقدماتی آب از طریق انعقادسازی، ته‌نشینی ذرات معلق و جدا کردن گل و لای موجود در آب برداشتی از رودخانه کارون انجام می‌شود و گل و لای ته‌نشین شده در کف استخرها به رودخانه برگشت داده می‌شود.

محمدی ادامه داد: با توجه به این اقدامات، پساب واردشده به رودخانه فاقد هرگونه ماده شیمیایی خطرناک، اسید یا مواد روغنی است و دارای PH در محدوده مجاز است و به هیچ عنوان، اسیدی نیست.

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز خاطرنشان کرد: خروجی استخرهای ته‌نشینی عمدتا دارای کدورت و غلظت پایین گل و لای هستند ولی به ندرت بر اثر گرفتگی لاین‌ها، نیاز به شستشوی مسیر درین با دبی بالاتر پیدا می‌کند. فیلم منتشره مربوط به زمان گرفتگی لاین خروجی آب و گل و لای یکی از استخرها و حداکثر به مدت ۵ دقیقه بوده که در این مدت زمان نسبت دبی لاین دریناژ استخر (در حال رفع گرفتگی) به دبی رودخانه کارون در مقطع نیروگاه به میزان ۱۸ هزارم درصد بوده که درصد بسیار ناچیزی است و نمی‌تواند تغییری در کیفیت آب رودخانه کارون ایجاد کند و طراحی اولیه نیروگاه نیز بر همین اساس است.

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط خروجی کاملا نرمال است، گفت: بر اساس نمونه‌برداری‌ها و اندازه‌گیری‌های آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست که به طور مستمر از پساب‌های خروجی نیروگاه و وضعیت آب رودخانه کارون انجام می‌شود، کلیه پارامترهای پساب در محدوده مجاز استانداردهای محیط زیست بوده و هیچ گونه آلودگی یا اثر سوئی بر آب رودخانه نداشته است.