مدیر عامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ از کنترل و پایش مستمر و شبانه روزی دریچه های آبیاری شبکه های آبیاری میاناب، گتوند و شمال شرق اهواز تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ در راستای اجرایی نمودن مصوبات اداره کل مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان خبر داد.

بهرام جعفری گفت: باتوجه به مصوبات اداره کل مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان و اعلام الگوی کشت محصولات کشاورزی و ممنوعیت کشت محصولات پر آب بر از جمله کشت برنج (شلتوک)، به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب موجود و کنترل کشت های غیر مجاز، با انجام تنظیمات دریچه های شبکه های آبیاری میاناب، گتوند و شمال شرق اهواز و مسدود کردن دریچه های فاقد کشت و تنظیم دریچه های دارای کشت با اجرای برنامه نوبت بندی توزیع عادلانه آب با هماهنگی پرسنل بهره برداری شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت صورت گرفته و ادامه خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ بیان کرد: با انجام این اقدامات، علاوه بر تأمین به موقع آب کشت های دائم و سایر مصارف مجاز، از کشت های پرمصرف جلوگیری می شود.