اخیرا یکی از شرکت‌های صنعتی که تشابه اسمی با نامِ شرکت لوله سازی اهواز دارد دچار مسائل و مشکلاتی شد. اخبار منتشر شده از این شرکت باعث ایجاد ابهام در ذهن بعضی از مخاطبان شده بود. بعضی گمان می‌کردند که چنین اخباری مربوط به شرکت لوله سازی اهواز است.

برای تنویر افکار عمومی توضیح می‌دهیم که اخبار مربوط به شرکت لوله سازی‌ای که اخیرا کارکنان آن اعتراضاتی انجام داده‌اند ارتباطی با خانواده‌ی بزرگ لوله سازی اهواز ندارد.
اهواز دارای دو شرکت لوله سازی است که شرکت لوله سازی اهواز قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین شرکت تولید لوله است و اکنون نیز در شرایط مناسبی قرار دارد که در ۱۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده است.
شرکت لوله سازی خوزستان تنها تولید کننده‌ی لوله‌های آب بود اما لوله‌سازی‌اهواز تولید کننده‌ی لوله‌های نفت و گاز است. همچنین سهامداران شرکت لوله‌سازی خوزستان کاملا از بخش خصوصی است اما سهامداران شرکت لوله سازی اهواز را صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهد.
همچنین همه حقوق کارکنان نیز به موقع پرداخت می‌شود و شرکت با شتاب در مسیرِ توسعه و پیشرفت در حال گام برداشتن است.
ضمنا لوله سازی خوزستان در سالهای اخیر هیچ گونه تولیدی نداشت اما لوله سازی اهواز مجریِ طرح‌های مهم و استراتژیک بود و هست.
روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز از اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران درخواست دارد در نشر اخبار مربوط به حوزه لوله سازی در شهر و استانمان به این نکنه دقت کنند.
روابط عمومی شرکت لوله سازی اهواز