*سگهای بلاصاحب در شهر اهواز ساماندهی می شوند*

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز از آغاز کار زنده گیری سگهای بلاصاحب در سطح شهر اهواز خبر داد.

محمود ثابت قدم مديرعامل سازمان مديريت پسماند در خصوص اختصاص زمین و ايجاد نقاهتگاه ومكاني كه سگها در آن نگهداري شوند، گفت: از سال گذشته مکاتباتی با سازمان های منابع طبیعی ، محیط زیست و شرکت نفت در خصوص واگذاری زمینی در پارک جنگلی شهروند به مساحت پنج هکتار به شهرداری اهواز صورت گرفت که پس از توافق با شرکت نفت به دلیل نزديكي چاههاي نفت وبحث HSEوموضوعات ايمني كه بايد رعايت مي شد، زمینی به مساحت ۳ هکتار در اختیار شهرداری اهواز قرار گرفت و تفاهمنامه آن نیز در حال منعقد شدن می باشد.

وی افزود: شرکت توسعه نیشکر نیز دیوارهای پیش ساخته ای  جهت حصاركشي محوطه در حال ساخت با تخفیف ویژه در اختیار شهرداری قرارداد وشركت نفت بخاطر مسئوليت اجتماعي كه دارد متعهد شد زيرساخت  محوطه را بوسيله ماشين آلات خود انجام وتجهيزات آن را فراهم مي كند .

ثابت قدم ادامه داد:  در حال حاضر در بحث سگهاي بلاصاحب شرايط خوبي نيست ومشكلاتي براي شهروندان بوجود آمده وتا زماني كه اين زمين آماده شود، ما يك مكان موقت در  منطقه برومي اهواز را اجاره، تجهيز وآماده سازي كرديم ودر بحث جمع آوري وزنده گيري سگهاي بلاصاحب فراخوان زديم كه عمليات زنده گيري سگهاي بلاصاحب شروع شده و بصورت موقت در مكاني كه هم حصار كشي وهم سايه بان دارد، نگهداري مي شوند .

وی خاطرنشان کرد: زنده گیری سگهای بلاصاحب را از مکانهایی که اعتراض بیشتری از سوی شهروندان شده آغاز کردیم و امیدواریم ظرف دو هفته این کار به پایان برسد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در خصوص نگهداري وتغذيه سگها تمهيدات وتجهيزاتي درنظر گرفته شده كه جاي نگراني نيست وجمع آوري وانتقال سگها به آنجا باعث مي شود كه وضعيت وآرامش شهروندان تامين شود واز طرف ديگر دغدغه حاميان حيوانات مرتفع شود كه نگراني خاصي نداشته باشند .

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان در خصوص زمان آماده سازی سایت اصلی اظهار کرد: اگر بحث ماشین آلات شرکت نفت به سرعت تامین شود، امیدواریم که تا دوماه آینده زمین اصلی جهت بهره برداری و نگهداری سگهای بلاصاحب به بهره برداری برسد.