با برگزاری انتخابات نماینده کارگران در این شرکت، فاخر مدحج به عنوان نماینده اصلی کارگران و فرزاد ایاران به عنوان نماینده علی البدل انتخاب شدند.

مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان در مراسم معارفه نماینده کارگران با بیان اینکه این انتخابات در سلامت کامل برگزار شد، گفت: فرآیند برگزاری انتخابات نماینده کارگران با دقت ویژه انجام شد و مورد تایید کارگران و ناظران انتخابات قرار گرفت.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرمشهر نیز با قدردانی از مدیریت ارشد کشت و صنعت میرزا کوچک خان به منظور ایجاد بستر لازم برای برگزاری انتخابات نماینده کارگری، اظهار داشت: کارفرمایان و کارگران ستون فقرات نظام اقتصادی کشور محسوب می شوند و لازم است با حمایت از این دو قشر پرتلاش در جامعه، شرایط را برای تحقق شعار سال مهیا کنیم.

انتخابات نماینده کارگری کشت و صنعت میرزا کوچک خان ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری با مشارکت حداکثری کارگران و با نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان یکی از واحدهای هفتگانه تابع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که با مجموع مساحت ۱۴ هزار هکتار اراضی در جنوب غربی اهواز و در کیلومتر ۷۵ جاده اهواز- خرمشهر قرار دارد.