مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت:در طرح شورورزی به دنبال آن هستیم تا علاوه بر تثبیت کانون‌های ریزگرد از آن‌ها برای تولید محصولات کشاورزی و توسعه صنایع پایین دستی نیز استفاده کنیم.آمادگی شرکت توسعه نیشکر برای مهار کانون‌های ریزگرد با زهاب نیشکر

دکتر عبدعلی ناصری افزود: امکانات، دانش و تخصص شرکت توسعه نیشکر در عرصه کشاورزی می‌تواند در خدمت احیای اراضی شور و بلااستفاده منابع طبیعی که به کانون‌های ریزگرد تبدیل شده، قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تمایل سهامداران صنعت بزرگ توسعه نیشکر به سرمایه گذاری در طرح شورورزی، تاکید کرد: زهاب نیشکر در جنوب خوزستان از کنار حدود ۳۵ هزار هکتار از کانون‌های ریزگرد عبور می‌کند که در صورت موافقت منابع طبیعی با واگذاری این زمین ها، پوشش این کانون‌ها و کشت گیاهان مختلف به وسیله زهاب‌های نیشکر در دستور کار قرار می‌گیرد و در سه حوزه محیط زیست، اشتغال و تولید تحولی در منطقه ایجاد می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از موافقت با کلیات طرح شورورزی و واگذاری اراضی مذکور به توسعه نیشکر خبر داد.

سید محمدتقی سجادی اظهار داشت: این طرح در سفر معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به خوزستان مطرح می‌شود تا اقدامات اجرایی این کار ارزشمند مهیا شود.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز استانداری خوزستان مصوبه‌ای در رابطه با اجرای طرح شورورزی داشته است که طبق آن بر واگذاری اراضی مورد نظر به شرکت توسعه نیشکر تاکید شده است.

در طرح استفاده بهینه از زهاب نیشکر، علاوه بر تثبیت کانون‌های ریزگرد و انجام کشت محصولات متناسب، صنایع پایین دستی نیز به منظور استفاده از تولیدات آن گسترش می‌یابد.

پیش از این در راستای طرح شورورزی، طرح‌های پایلوت کشت گیاهانی همچون پنبه، جو، گندم و نخل با استفاده از زهاب نیشکر با موفقیت در کشت و صنعت میرزا کوچک خان انجام شده است.