طرح شورورزی و استفاده از زهاب نیشکر برای کنترل کانون های ریزگرد، مساحتی بالغ بر ۳۵ هزار هکتار از جنوب منطقه جفیر تا شمال خرمشهر شامل می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در این نشست که امروز دهم خردادماه در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، اظهار داشت: زهاب نیشكر فرصتی برای مهار کانون های ریزگرد، افزایش بهره وری آب، ایجاد اشتغال و تولید پایدار در خوزستان است.

دکتر عبدعلی ناصری افزود: در طرح شورورزی به دنبال آن هستیم تا علاوه بر تثبیت کانون‌های ریزگرد از آن‌ها برای تولید محصولات کشاورزی و توسعه صنایع پایین دستی نیز استفاده کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، امکانات، دانش و تخصص شرکت توسعه نیشکر در عرصه کشاورزی می تواند در خدمت احیای اراضی شور و بلااستفاده منابع طبیعی که به کانون های ریزگرد تبدیل شده، قرار گیرد.

ناصری در ادامه با اشاره به تمایل سهامداران صنعت بزرگ توسعه نیشکر به سرمایه گذاری در طرح شورورزی، تاکید کرد: زهاب نیشکر در جنوب خوزستان از کنار حدود ۳۵ هزار هکتار از کانون های ریزگرد عبور می کند که در صورت موافقت منابع طبیعی با واگذاری این زمین ها، پوشش این کانون ها و کشت گیاهان مختلف به وسیله زهاب های نیشکر در دستور کار قرار می گیرد و در سه حوزه محیط زیست، اشتغال و تولید تحولی در منطقه ایجاد می شود.

موافقت منابع طبیعی خوزستان با واگذاری اراضی به توسعه نیشکر در طرح شورورزی

در ادامه این نشست، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از موافقت با کلیات طرح شورورزی و واگذاری اراضی مذکور به توسعه نیشکر خبر داد.

سید محمدتقی سجادی اظهار داشت: این طرح در سفر معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به خوزستان مطرح می شود تا اقدامات اجرایی این کار ارزشمند مهیا شود.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز استانداری خوزستان مصوبه ای در رابطه با اجرای طرح شورورزی داشته است که طبق آن بر واگذاری اراضی مورد نظر به شرکت توسعه نیشکر تاکید شده است.

در طرح استفاده بهینه از زهاب نیشکر، علاوه بر تثبیت کانون های ریزگرد و انجام کشت محصولات متناسب، صنایع پایین دستی نیز به منظور استفاده از تولیدات آن گسترش می یابد.

پیش از این در راستای طرح شورورزی، طرح های پایلوت کشت گیاهانی همچون پنبه، جو، گندم و نخل با استفاده از زهاب نیشکر با موفقیت در کشت و صنعت میرزا کوچک خان انجام شده است.

روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی