مدیرعامل نیروگاه رامین‌اهواز قطعات بومی‌سازی شده این مجموعه طی دو ماهه نخست امسال را ۱۲۰ نوع اعلام کرد.

خلیل محمدی با بیان این مطلب افزود: با ساخت ۸۷ نوع قطعه نیروگاهی در کارگاه‌های ساخت و تعمیر قطعات این نیروگاه طی اردیبهشت امسال، مجموع قطعات ساخته شد در دو ماه نخست امسال به ۱۲۰ نوع قطعه رسید.

وی ساخت ۱۲۰ نوع قطعه نیروگاهی مورد نیاز این نیروگاه از آغاز سال جدید تاکنون را نتیجه تلاش بالای متخصصان این مجموعه در راه خودکفایی عنوان کرد و گفت: تولید پایدار برق و جلوگیری از اتلاف وقت در زمان تعمیرات سرلوحه این مجموعه بزرگ صنعتی است که با ساخت قطعات در داخل نیروگاه توانسته‌ایم زمان انجام تعمیرات را کاهش دهیم.

محمدی مجموع تعداد قطعات ساخته شده از این ۱۲۰ نوع قطعه طی دو ماهه نخست امسال را ۱۴۴ عدد اعلام کرد و گفت: قطعات ساخته شده در این مدت جهت تعمیرات اساسی واحد شماره ۶ و تعمیرات میان دوره‌ای واحد‌ها استفاده شده‌اند.