طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در سال ۱۳۵۲ جهت جلوگیری از قطع بی رویه درختان مصوب شد، مقرر گردید افرادی که بدون مجوز قانونی در از مراجع ذی صلاح اقدام به قطع درخت می کنند به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.

سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز در این خصوص توضیح داد: کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده هفت در شهرداری اهواز وجود دارد که از کارشناسان خبره فضای سبز، اعضای شورای شهر و قضات تشکیل شده است و در آن موضوعاتی از قبیل قطع درختان در آن مطرح و تصمیم گرفته می شود.
این مقام مسئول با اشاره به مفاد دیگر قانون حفظ و گسترش فضای سبز عنوان کرد: هر شخصی (چه حقیقی و چه حقوقی)، درختی را در محدوده شهر قطع نماید علاوه بر حبس تعزیری به ۳ الی ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.
وی با بیان اینکه با حفظ درختان می توان شهر را از آلودگی های زیست محیطی نجات داد، افزود: با اجرای صحیح قانون حفظ و گسترش فضای سبز از فضای سبز شهرمان محافظت کنیم زیرا قانون حفظ و گسترش فضای سبز حامی آینده سبز فرزندانمان است.
شجاعی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به ماده شش قانون حفظ و گسترش فضای سبز و به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هرنوع درخت در معابر میادین، بزرگراهها، پارکها، باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند وهمچنین از بین بردن چمن، گل و گیاهان پوشش، مبلمان و تاسیسات فضای سبز در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه سازمان(شهرداری)ممنوع است.
شایان ذکر است سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز نیز به پشتوانه این قانون با متخلفین، متصرفین و متعرضین فضای سبز بطور جدی برخورد قانونی خواهد کرد تا ضمن جبران خسارت، حقوق شهروندان و فضای سبز شهری در قبال افرادی که مسئولیت پذیر نیستند، ضایع نشود.

گروه: سازمان پارک ها و فضای سبز ,