مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای که در بحث انتخابات از پارلمان‌های محلی گرفته تا مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و باید به آن توجه شود این است که عده‌ای برای فرار از ارائه برنامه به دو شیوه عمل می‌کنند و مشکل مردم وضعیت معیشت و کنترل قیمت‌ها است.

او با بیان اینکه این افراد از آنجا که برنامه مدون با شاخص‌های قابل احصا و پایش ندارند یا رو به دو قطبی سازی آورده و می‌گویند اگر من رای بیاورم گلستان می‌شود و اگر رقیبم رای بیاورد ویرانه خواهد شد، افزود: یا از سوی دیگر به سر دادن شعار‌هایی روی می‌آورند که پشتوانه‌ای ندارد، مثلا می‌گویند من در کوتاه مدت و در ظرف چند روز وضعیت اقتصاد و بورس را سامان می‌دهم.

یوسفی بیان داشت: نامزد‌های انتخابات برای حل مشکلات برنامه‌ای قابل پایش و احصا ارائه دهند. اینکه عده‌ای بگویند در کوتاه مدت این مشکل را حل می‌کنیم یا مثلا یارانه‌ها را افزایش می‌دهیم یا اشتغال ایجاد می‌کنیم، قابل قبول نیست و برنامه‌های آن‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم و کارشناسان بتوانند در خصوص آن قضاوت کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر نامزدی هر وعده‌ای که داد باید روش اجرای آن را نیز مشخص کند. باید در بحث‌های کارشناسی به جای رقیب هراسی به سمت پایش برنامه‌ها حرکت کرد آن‌ها  علاوه بر اینکه روش ارائه برنامه و وعده خود را ارائه می‌کند به مردم نیز بگوید قرار است مجری آن چه کسی باشد. باید برنامه‌ای شسته و رفته به مردم ارائه شود تا بتوانند قضاوت آگاهانه داشته باشند. اینکه عده‌ای وعده دهند که در کوتاه مدت مشکلات حل می‌شود کاملا مشخص است که این امر شدنی نیست و بدون پشتوانه کارشناسی است.